top of page

Intern reglement.
 

 • De directie behoudt zich het recht van toegang voor.

 • Correcte kleding is vereist, klassiek of casual voor mannen, sexy of lingerie voor vrouwen.

 • De lidmaatschapskaart is jaarlijks en verplicht. Het wordt afgegeven op vertoon van een identiteitskaart. Het blijft een voorrecht en is op geen enkele wijze een verzekerd recht van toegang.

 • Wanneer u uw lidkaart betaalt, aanvaardt en bevestigt u dat u ons huishoudelijk reglement hebt gelezen en begrepen.

 • Respect is fundamenteel, en dit op alle niveaus (tegenover andere leden, plaatsen enz..) elk ongepast gebaar tegenover een ander lid van de club die zijn akkoord niet heeft gegeven, zal niet worden getolereerd. (Als dit gebeurt, kan de club niet verantwoordelijk worden gesteld).

 • Mobiele telefoons en camera's worden binnen niet getolereerd.

 • Elke illegale substantie van welke aard dan ook is verboden.

 • Dranken zijn naar eigen goeddunken, de directie behoudt zich het recht voor om het serveren van alcoholische dranken aan iedereen te stoppen als dat nodig is.

 • Roken, drankjes in de nissen en in de wellnessruimte zijn niet toegestaan. Er is een rookruimte beschikbaar in de club.

 • De club wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal.

 • Elke persoon die met z'n tweeën binnenkomt, is verplicht om met z'n tweeën naar buiten te gaan.

 • Geen verplichting tot uitkleden in de Lounge Bar, maar lingerie of sexy kleding in de nissen.

 • Echter, sexy of lingerie voor vrouwen en klassiek of casual voor mannen is aan te bevelen.

 • Elke vorm van oneerbiedigheid, ongepastheid en alcoholmisbruik wordt niet getolereerd.

 • De directie behoudt zich het recht voor om elk lid uit te sluiten in geval van niet-naleving van een van deze regels.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKOOP
 •   Bijgewerkt 2 mei 2022

Wat doet onze?  algemene gebruiksvoorwaarden en verkoop

Samenvatting van belangrijke punten.

 

SERVICEVOORWAARDEN

 1. Domein

 2. Platform

 3. Links naar andere websites

 4. Intellectueel eigendom

 5. Bescherming van persoonsgegevens

 6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 7. Algemene bepalingen

VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Domein

 2. Online winkel

 3. Prijs

 4. Online bestelling

 5. Bevestiging en betaling van de bestelling

 6. Bewijs

 7. Garanties

 8. Recht om in te trekken

 9. Gegevensbescherming

 10. overmacht

 11. Onafhankelijkheid van clausules

 12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

AVG - De  algemene verordening gegevensbescherming ​
 • Binnenkort beschikbaar...

AVG - De  algemene verordening gegevensbescherming ​
 • Binnenkort beschikbaar...

bottom of page